66. Scaloppina alla Napoletana

66. Scaloppina alla Napoletana

Medallions in Tomatensauce mit Mozzarella überbacken